جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره 54778 20/6/1358

وزارت بازرگانی
ماده واحده ـ اصلاحات زیر در ماده 12 اساسنامه سازمان غله قند و شکر و چای کشور تصویب می شود :
عبارت وزیر تعاون و امور روستاها در ماده 12 اساسنامه به عبارت وزیر بازرگانی اصلاح می شود .
جمله از بین کارمندان رسمی دولت که دارای حداقل 15 سال سابقه خدمت دولتی باشند از ماده مذکور حذف می گردند .
نخست وزیر

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :