جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

شماره 54424 13/6/1358

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده واحده ـ به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای زشد نهادها انقلاب در وزارتخانه ها دانشگاهها بانکها موسسات و شرکتهای دولتی به دولت اجازه داده می شود که در هر یک از موسسات فوق هیئتی مرکب از 5 نفر 3 نفر ار کارمندان ذیصلاح موسسه با انتخاب وزیر و دونفر با انتخاب نخست وزیر نعیین گردد که با مراجعه به پرونده ها سوابق کارکنان موسسه صورت آن عده از از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته اند و یا عدم صلاحیت آنان باثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارد و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهار نظر به وزیر مربوط پیشنهاد نماید .
وزراء اختیلر دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته نمایند کسانیکه از خدمت منفصل می شوند می توانند کلیه وجوهی را که بعنوان بازنشستگی به صندوق دولت سپرده اند دریافت دارند .
تبصره ـ چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع می شود و فقط محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :