جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 54436 - 13/6/1358
ماده واحده ـ به موجب این قانون عبارت (پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده ) از صدو رماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش حذف و ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 281ـ درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیوان کشور فرستاده می شود و دیوان نام برده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و رسیدگی را به دادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود رسیدگی ثانونی تابع مقرراتی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :