جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 57544 - 24/7/1358

وزارت کشور
ماده واحده : تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب بشرح زیر اصلاح میگردد :
تبصره : در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10100
تاریخ تصویب :
1358/07/24
تاریخ ابلاغ :
1358/08/03
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :