جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 58986 - 12/8/1358

وزارت دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات که در جلسه مورخ 1/8/58 بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .
نخست وزیر

چون به لحاظ انحلال انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات ، امر تجدید سازمان دیوانعالی کشور و دادسرای آن ، و دادگاههای انتظامی ، و تجدید نظر انتظامی مصوب 17/12/1357 به کمیسیونی محول گردیده است و فعلا دادگاه جدید انتظامی قضات بریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات میباشد ، و مقامات قضائی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون نامبرده اختیارات مذکور در لایحه قانونی انحلال دیوانعالی کشور و دادسرلای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر انتظامی و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/1357 ، بدادگاه عالی انتظامی قضات تفویض میگردد تا در ظرف ششماه با انجام تحقیقات از بازرسی کل کشور و انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر ، که برای کسب اطلاعات ، لازم و مقتضی بدانند مدلول لایحه قانونی مذکور را انجام دهند . ضمنا رئیس دادگاه انتظامی می توانند برحسب مورد ، دو نفر از آقایان قضات هر واحدئ قضائی را برای شرکت در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بقضات آن واحد انتخاب و دعوت نماید ، و در هر مورد رأی اکثریت معتبرر است . کسانیکه با انحلال سازمان دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی تا کنون بکار دعوت نشده اند نیز مشمول مقررات این لایحه قانونی میباشند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10113
تاریخ تصویب :
1358/08/12
تاریخ ابلاغ :
1358/08/20
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :