جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

شماره80282 5/9/1358

وزارت دادگستری
لایحه قانونی الحاق یک تبصره بماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری که در جلسه مورخ 3/9 /58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - تبصره زیر بعنوان تبصره 3 به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری الحاق می شود:
(( تبصره - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند .)
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1359/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :