جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 1225/7 - 20/2//1358
وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 10/2/1358بنا به پیشنهاد شماره 6081مورخ 8/2/1358 وزارت کار و امور اجتماعی به استناد بند یک تصویبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هیئت وزیران به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه دادند که یا مشورت وزارت صنایع معادن مدیریتی بطور موقت برای اداره کارخانه قالیبافی کیمیا در تبریز تعیین کند تا برابر مقررات مربوط به اداره کارخانه بپردازد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9972
تاریخ تصویب :
1358/02/10
تاریخ ابلاغ :
1358/02/31
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :