جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 399 د 2/10/1358

وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهردرای که در جلسه مورخ 21/9/1358 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : – تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املام و ابنیه أی داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهن
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :