جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

شماره 296 د 29/9/1358

وزارت آموزش و پرورش
لایحه قانونی راجع به لغو تعهد فراغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانش آموزان فارغ التحصیل دبیرستانها که از مزایای آموزش رایگان بهره مند شده اند در صورت انصراف از استخدام آنان که در جلسه مورخ 17/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده :– در مورد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته به آن که از حقوق کارآموزی و کمک هزینه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش استفاده نموده اند و متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میباشند و یا دانش آموزان فارغ التحصیل دبیرستانها که از مزایای آموزش رایگان بهره مند شده اند و در مقابل تعهد خدمت دارند در صورتیکه وزارت آموزش و پرورش از استخدام آنها منصرف شود مدارک تحصیلی بمتعهدین تسلیم و تعهد آنان لغو خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :