جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

شماره 902 د 12/10/1358

وزارت امور اقتصاد و دارائی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 16 قانون امورگمرکی که در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – تبصره ذیل بعنوان تبصره 3 به ماده 16 قانون امور گمرکی اضافه میشود:
تبصره 3- مهلت چهار ماه مقرر در این ماده در مواردی که مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف ارزش باشد 8 ماه خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :