جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

شماره 892 د 12/10/1358

وزارت امور اقتصاد و دارائی
لایحه قانونی راجع به انتشار اوراق قرضه که در جلسه مورخ 13/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود که تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره بابت مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است با رعایت مقررات مربوط منتشر نموده و برای تسویه مطالبات مذکور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/13
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :