جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 894 د 12/10/1358

سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی الحاق به ماده 37 قانون محاسبات عمومی که در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که در اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام نشوند با رعایت تبصره های زیر بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.
تبصره 1- اعتبار این تغییر روش فقط تا خاتمه سال 1358 خواهد بود.
تبصره 2- شرکتهائی که موفق به تهیه صورتهای فوق الذکر نشده اند باید حداکثر تا خاتمه شهریور ماه 1359 اینگونه صورتها را تهیه کرده و به تصویب رسانند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/24
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :