جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 150 د 24/9/1358

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی تمدید مدت مقرر در ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعان مستأجر مصوب بیست و سوم دیماه 1347 که در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – مفاد ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب بیست و سوم دیماه 1347 از تاریخ 23/10/57 برای مدت 5 سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :