جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 899 د 12/10/1358

وزارت امور اقتصاد و دارائی
لایحه قانونی اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی و الحاق یک تبصره به آن که در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح میشود:
- بند 6- لوزام خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و ششماه آخر آن بطور متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت بایران وارد میشوند مشروط بر اینکه :
الف- لوزام و اشیاء مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یکماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور به تشخیص کمیسیونهای رسیدگی باختلافات گمرکی.
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- ظرف مدت 5 سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره 1- تبصره یک و دو ذیل بند مزبور بقوت خود باقی است.
- تبصره زیر بعنوان تبصره 3 به بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی اضافه می شود:
تبصره 3- لوزام خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به مؤسسه حمل و نقل برای حمل به ایران تحویل شده باشد مشمول مقررات قبلی خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/09/28
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :