×

لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

لایحه-قانونی-اصلاح-قانون-پولی-و-بانکی-کشورشماره 54 7/1/1359

وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

1- (بند ه) ماده 11 بشرح زیر اصلاح میشود:
(ه – نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار)
2-بند ب ماده 18 و تبصره های 2 و 3 آن بشرح زیر اصلاح میشود:
(ب – اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1- رئیس کل بانک مرکزی ایران
2- دادستان کل کشور یا معاون او
3- معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
4- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
5- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
6- دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
7- یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
8- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمعرفی وزیر مربوطه
9- معاون وزارت بازرگانی
10- معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه
تبصره 2- افراد مذکور در ردیف های 6 و 7 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3- در صورت استعفاء فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف های 6 و 7 بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
3- بند (د) ماده 18 بشرح زیر اصلاح میشود:
د – جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.
4-بند (ب) ماده 21 و تبصره آن بشرح زیر اصلاح میشود:
(ب- هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:
1- دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور
2- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
3- دادستان کل کشور یا معاون او
4- خزانه دار کل کشور
5- رئیس کل دیوان محاسبات
6- رئیس هیئت نظارت
تبصره – مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین باین سمت باقی خواهند ماند.
5-قسمت اخیر ماده 44 بشرح زیر اصلاح میشود:
(مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهدبود که مرکت از نماینده دادستان کل و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار بانتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورایعالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.)
6-در تمام مواد و تبصره های قانون پولی و بانکی کشور کلمات بصورت زیر تبدیل و اصلاح میشود:
(وزیر امور اقتصادی و دارائی ) بجای (وزیر دارائی و وزیر اقتصاد)
(وزارت امور اقتصادی و دارائی) بجای (وزارت دارائی یا اقتصاد)
(جواهرات ملی ) بجای (جواهرات سلطنتی)
(حکم رئیس جمهوری ) بجای (فرمان همایونی)
(مجلس شورای ملی) بجای (مجلس سنا یا مجلسین)
7-بند ز ماده 10 بشرح زیر اصلاح میشود:
(بانک مرکزی ایران میتواند درهر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد.)
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10228

تاریخ تصویب : 1358/12/28

تاریخ ابلاغ : 1359/01/20

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.