×

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه

لایحه-قانونی-اصلاح-لایحه-قانونی-انتزاع-سازمان-نقشه-برداری-از-وزارت-دفاع-ملی-و-الحاق-آن-به-سازمان-برنامه-و-بودجهشماره 10792/ ش 24/1/1359

سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی والحاق آن به سازمان برنامه و بودجه و اساسنامه نقشه برداری کشور (شرکت سهامی خاص) که در جلسه مورخ 25/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بمنظور تأمین نیازمندیهای نقشه برداری سازمانهای دولتی و تسریع در تهیه نقشه های عمومی مبنائی و جغرافیائی کشور از تاریخ تصویب این لایحه قانونی سازمانی بنام (سازماننقشه برداری کشور) وابسته به سازمان برنامه و بودجه تشکیل و مقررات زیر به مورد اجرا گذاشته میشود:
1- سازمان جغرافیائی کشور و سازمان نقشه برداری وابسته به آن منحل و سازمانی بنام (سازمان نقشه برداری کشور) بصورت شرکت دولتی تشکیل و پرسنل آن که مرکب از کارکنان سازمان نقشه برداری و کارکنان غیر نظامی سازمان جغرافیائی کشور خواهد بود مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند شد.
تبصره – در صورتیکه مجموع حقوق و مزایای کارکنان سازمانهای مذکور در بالا براثر شمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درباره آنها کاهش یابد مجموع دریافتی فعلی آنها تا زمانیکه میزان دریافتی کارکنان براساس مقررات استخدامی مذکور کمتر از دریافتی فعلی است قابل پرداخت خواهد بود.
2- جهت تأمین تقشه های مورد نیاز ارتش اداره أی بنام (اداره جغرافیائی ارتش) در وزارت دفاع ملی تأسیس و کادر آن مرکب از کلیة پرسنل نظامی سازمان جغرافیائی فعلی کشور خواهد بود.
3- اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور (شرکت سهامی خاص) متضمن وظایف اختیارات و تشکیلات این سازمان در 25 ماده بهمراه این قانون تصویب میشود.
4- آن قسمت از وظایفی که در محدوده اختیارات سازمان نقشه برداری کشور منظور نگردیده منجمله وظایف ستادی شامل تهیه طرح و برنامه رفع نیاز کشور به تقشه های عمومی پوششی مبنائی و جغرافیائی هماهنگ کردن فعالیتهای نقشه برداری دستگاههای دولتی و مؤسسات خصوصی ذیصلاح نقشه برداری – تعیین تعرفه های قیمت خدمات مختلف نقشه برداری – نظارت بر اجرای برنامه های نقشه برداری عمومی کشور طبق قانون برنامه و بودجه کشور جزو وظایف جاری سازمان برنامه و بودجه و موضوع و ظایف وتشکیلات داخلی این سازمان خواهد بود.
5- این لایحه قانونی بعنوان (اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه وبودجه) مصوب بیست و دوم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران تصویب و جایگزین آن میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10239

تاریخ تصویب : 1358/12/25

تاریخ ابلاغ : 1359/02/02

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.