×

لایحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

لایحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

لایحه-قانونی-راجع-به-انتقال-وسائط-نقلیه-عمومی-به-شرکت-واحد-اتوبوسرانی-تهران-و-حومه

وکیل


شماره 914 23/1/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در جلسه مورخ 26/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده –1- وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت و شهرداری تهران و نیروهای مسلح مستقر در تهران مکلفند کلیه وسائط حمل و نقل عمومی خود اعم از اتوبوس ، مین بوس و همچنین لوازم و تأسیسات مربوط منجمله تعمیرگاه و پارکینگ را تا پایان فروردین ماه 1359 در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بگذارند.
1- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به تهیه و صدور کارت مخصوص استفاده از اتوبوس برای کارکنان دولت و وابسته به دولت اقدام مینماید بهای کارت 2 سوم از طرف دولت و 1 سوم از طرف کارمند به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرداخت خواهد شد.
2- وضع خدمتی رانندگان و کمک رانندگان و تعمیر کاران اتومبیلهای مزبور و ضوابط اجرائی این ماده واحده بموجب آئین نامه أی خواهد بود که توسط شهرداری تهران با جلب نظر وزارتخانه های مربوط و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره – این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن کلیه وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب جلسه 10/11/1358 میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10241

تاریخ تصویب : 1358/12/26

تاریخ ابلاغ : 1359/02/06

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.