جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 45456/23781 12/10/1379

وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری -وزارت آموزش وپرورش -وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -وزارت کشور-وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه در بند (د)ماده 1 آئین نامه اجرائی بند(ه )ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 41265/ت 23781 ه مورخ 16/9/79 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است عبارت (معاون فرهنگی جهاددانشگاهی )به اشتباه (رئیس شورای مرکزی جهاددانشگاهی ) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16277
تاریخ تصویب :
1379/10/12
تاریخ ابلاغ :
1379/10/20
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :