جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 57558/ت 24223 ه 14/12/1379

وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری -وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 باتوجه به نظررییس محترم مجلس شورای اسلامی ،موضوع نامه شماره 3105ه /ب مورخ 16/11/1379 تصویبنامه شماره 28523/ت 23481 ه -مورخ 4/7/1379 ،موضوع آئین نامه اجرائی توسعه وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع DHP وفوق تخصصی )از محل اعتبارات ریالی -ارزی ردیفهای 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1379 کل کشور لغو میشود0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :