جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 57524/ت 23669ه 15/12/1379

وزارت صنایع ومعادن
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 13417/42 مورخ 17/7/1379 اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و به استناد ماده 1 قانون حمایت صنعتی وجلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشور - مصوب 1343-تصویب نمود:
آقای علاء میر محمد صادقی به عنوان نماینده اتاق صنایع ومعادن ایران در هیات حمایت از صنایع ،موضوع ماده 1 قانون یاد شده تعیین میشود0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :