جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 58258/ت 24235ه 20/12/1379

وزارت بازرگانی - وزارت جهادکشاورزی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنابه پیشنهادشماره 37493/5/370 مورخ 19/11/1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وبراساس اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376 درجلسه مورخ 2/12/79 ستادیادشده ،به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است ،به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی به شرح جدول زیر تعیین میگردد:
ردیف شرح واحد قیمت فروش درب کارخانه
1 آمپول بتامتازون 8میلی جعبه
لیتری محتوی 10آمپول 5405 ریال
2 آمپول جنتامایسین 10 جعبه
میلی لیتری محتوی 5 آمپول 3700
3 آمپول پرومتازین جعبه
10 میلی لیتری محتوی 5 آمپول 3040
4 آمپول ب کمپلکس 10 جعبه
میلی لیتری محتوی 5 آمپول 2725
5 محلول خوراکی
سولفادیمیدین 3/33درصد بطری 250 میلی لیتری 3563
6 کرم پستانی پیراکرم ظروف پلاستیکی یک کیلوگرمی 6878
7 بلوس نیکوزاماید 1250 جعبه محتوی 5
میلی گرمی بلیستر 10عددی 5190
8 // // // جعبه محتوی 10بلیستر10عددی 10380
9 قرص نیکلوزاماید 830
میلی گرمی قوطی پلاستیکی 100 عددی 6500
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/02
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :