جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره دادنامه :1139/26 تاریخ رسیدگی : 23/2/71 مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000مستشارو000 عضومعاون 0

خلاصه جریان پرونده :
متهم با کلاهبرداری نسبت به فروش منزل شاکیه به نام (ص ) با مبلغ 680 هزار تومان اقدام نموده و النگو و گوشواره وی رابه اضافه صد و هفتاد هزارتومان گرفته که منزلی برای وی خریداری کند.شاکیه می گوید مرا به منزلی برد و گفت این را برای شما خریدم ولی صاحب منزل گفت اینجا را به عنوان کرایه اجاره نموده است.پس ازشکایت متهم تعقیب شده و در همه مراحل به جرم خود اعتراف نموده و درخواست مهلت برای رد مبلغ مزبور به صاحبش را نموده است. براین اساس در مورخه 25/8/70 کیفرخواستی ازدادسرای شهرستان 000علیه متهم صادر شده و دادگاه کیفری یک با توجه به مدارک موجود در پرونده مورد را از موارد کلاهبرداری دانسته و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات او را به رد مال به صاحبش و زندان و به مقدار مبلغ مزبور به دولت محکوم نموده و رای صادره مورد اعتراض واقع شده 0 دادگاه با بقاء به رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند و مالا" به این شعبه ارجاع گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنام شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه متهم سوء استافده و اقدام به کلاهبرداری نموده و تا اول فروردین 71 نیز که وقت خواسته بود معذلک رضایت شاکیه را جلب نکرده رای دادگاه منطبق بر ماده یک از قانون تشدیدمجازات ارتشاواختلاس و کلاهبرداری مصوب شورای مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و لذا ابرام می گردد و با ملاحظه ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون دادگستری با تقاضای تجدیدنظرموافقت نمی شود.
مستشار عضومعاون

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1139
تاریخ تصویب :
1371/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :