جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 18411/ت 24897ه 24/4/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11/48840/30 مورخ 17/4/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (45) قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی - مصوب 1367 تصوب نمود:
نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در کمیته موضوع ماده (45) قانون مقررات مالی ،اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصوب نمود:
نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در کمیته موضوع ماده (45) قانون مقررات مال ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی به شرح ذیل تعیین می شوند:
1- آقای علی اکبر مهرفرد.
2- آقای همایون دارابی 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16429
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :