جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 18989/23504 26/4/1380

نظر به اینکه در سطر اول بند(8) و قسمت (پ ) بند(8) تصویبنامه شماره 15563/ت 23504 ه مورخ 10/4/1380 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارت (بند(7) به اشتباه بند(6) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - حسین رحیم زاده
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16429
تاریخ تصویب :
1380/04/26
تاریخ ابلاغ :
1380/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :