جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 14936/23806ه 2/5/1380

نظر به اینکه در آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 59581/ت 23806 مورخ 27/12/1379، که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، اشتباهاتی صورت گرفته مراتب بشرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود:
1- در بند(الف ) ماده (8) عبارت (آلودگی صورتی )به عبارت (آلودگی صوتی ) اصلاح می شود.
2- انتهای جدول صفحه (5) پیوست تصویبنامه یاد شده به شرح زیر تغییر می یابد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16435
تاریخ تصویب :
1380/05/02
تاریخ ابلاغ :
1380/05/13
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :