جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 872 / د ش 29/2/1377

( مصوبه 418 جلسه مورخ 8/2/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آقای دکتر غلامرضا شاه حسینی را به عنوان رییس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران معرفی کرد و به تصویب رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :