جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 1096 / د ش - 12/3/1377

( مصوبه 416 جلسه مورخ 26/12/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر محمد رضا ظفر قندی را به عنوان رییس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران معرفی کرد ( موضوع نامه شماره 9480 مورخ 2/9/76 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) و به تصویب رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :