جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 1485 / د ش - 10 /4 / 1477

( مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
1 ـ استعدادهای درخشان در زمینه های علمی ، ادبی ، هنری و فنی در سنین و دوره های مختلف تحصیلی شناسایی می شوند این شناسایی از راههای زیر علمی می شود :
الف ـ تدوین شاخصهای هوشی ، رفتاری ، آموزشی و تربیتی هر دوره .
ب ـ اصلاح روشهای شناسایی موجود و تعمیم آن به سطح روستاها و مراکز دور افتاده .
2 ـ کلیه استعدادهای شناسایی شده تحت پوشش برنامه های حمایتی و هدایتی قرار می گیرند این امر از راههای زیر صورت می گیرد :
الف ـ توسعه مراکز آموزشی ویژه آنان .
ب ـ ابداع و اجرای شیوه هایی در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای توجه به رشد این استعدادها .
3 ـ نظام تربیتی و معنوی متناسب با نیاز این استعدادها و با اولویت دادن به آن تدوین می شود .
تبصره : موسسات آموزشی ، تحقیقاتی و صنعتی مجاز خواهند بود در چارچوب آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی در هیات وزیران تصویب خواهد شد به جذب استعدادهای درخشان مورد نیاز خود با شرایط و تسهیلات ویژه بپردازد .
4 ـ تسهیلات و امکانات مالی و اداری تحقیقاتی و خدماتی که در راستای رشد استعدادهای درخشان دخیل باشند ارایه می شود .
5 ـ از صاحبان استعدادهای درخشان با ارایه تسهیلات و امکانات لازم از طریق وضع قوانین ویژه آموزشی ، رفع موانع دست و پا گیر اداری در مسیر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و حمایتهای مالی ، اداری و خدماتی حمایت می شود .
6 ـ نسبت به توسعه و تقویت مراکز تحقیقات و علمی پیشرفته برای جذب استعدادهای درخشان فارغ التحصیلان از دوره های تحصیلات تکمیلی داخل و خارج کشور اهتمام کافی مبذول شود .
7 ـ نخبگان علمی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور میتوانند بدون اینکه از نظر خدمت نظام وظیفه مشکلی داشته باشند با تشخیص وزرای ذیربط به داخل کشور رفت و آمد کنند .
8 ـ کمیته ای متشکل از صاحب نظران و کارشناسان به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش عالی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی ضمن تدوین شاخصهای بند الف / 1 ، آئین نامه اجرائی این سیاستها را تدوین و برای تصویب به شورای هدایت استعدادهای درخشان ارایه می دهد تا به تصویب نهایی هیات وزیران برسد .
تبصره ـ آئین نامه اجرائی مواد فوق برای استعدادهای درخشانی که جذب حوزه های علمیه می شوند توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم تهیه و به شورای هدایت استعدادهای درخشان پیشنهاد می شود .
9 ـ این سیاستها در 9 ماده و دو تبصره در جلسه 419 مورخ 22/2/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تصویب رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :