جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 1571 / د ش - 17/4/1377

( مصوبه جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
دبیرخانه شورای عالی پیشنهاد عضویت آقایان دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر احمد پورنجاتی در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطرح کرد و به تصویب رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :