جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 1573/ د ش - 17/4/1377

( مصوبه جلسه 421 مورخ 19 /3/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
موضوع بررسی مصوبه شماره 171 / م د ش مورخ 31/5/72 شورای عالی درباره تعیین مدت بررسی صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی در وزارت اطلاعات مطرح شد و با لغو مصوبه موافقت شد .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :