جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

شماره 1685 / د ش - 29/4/1377

( مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، آقایان دکتر حسن ظهور و دکتر رضا امر اللهی را به ترتیب به عنوان روسای دانشگاههای پیام نور و خواجه نصیر الدین طوسی معرفی کرد و به تصویب رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :