جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

شماره 22363/ت 24987ه 13/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 10473/26/113/24206 مورخ 3/5/1380 وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند(ح ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380کل کشور تصویب نمود:
تبصره (1) ماده (1) آئین نامه اجرائی بند(ح ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 4100/ت 24439 ه مورخ 5/2/1380 بشرح زیر اصلاح می گردد.
تبصره 1- تشخیص تامین نیاز نیروهای مسلح بر عهده فرمانده معظم کل نیروهای مسلح می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :