جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 22328/ت 23402ه 13/5/1380
هیات وزیران جلسه مورخ 7/5/1380بنابه پینشهادشماره 17956/42/4/1 مورخ 24/5/1379 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمود:
نام روستای کلاته آشتیان از توابع دهستان باباامان موضوع ردیف 47مصوبه شماره 817956/ت /928 مورخ 28/10/1366 هیات وزیران به روستای کلاغ آشیان اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/07
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :