جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 21053/ت 24729ه 6/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1139/1 مورخ 13/3/1380 وزارت تعاون و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (11) به آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 2776/ت 242365ه مورخ 29/1/1380 الحاق می شود:
ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه سی درصد( 30%) سهم اعتبارات بخش مسکن را به تفکیک بانکهاتعیین و به وزارت تعاون ابالغ نماید تا پس از توزیع استانی ، بامعرفی وزارت مزبور در اختیار تعاونی های مسکن قرار گیرد. گزارش عملکرد بانکها هر سه ماه یکبار به اطلاع وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. سقف تسهیلات برای تعاونی های مسکن درشهرهای بزرگ به ازای هر واحد تا پنجاه میلیون ریال و در سایر شهرهاتا چهل میلیون ریال تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :