جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 22301/ت 24859ه 13/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/م مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90161 (بانک ملی ایران شعبه خیابان نیاوران ) به نام پژوهشگاه دانشهای بنیادی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/04/13
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :