جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

شماره 22292/ت 24859ه 13/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد بنیاد ایران شناسی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90078 (بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس ) به نام بنیاد ایران شناسی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/04/13
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :