جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 22365/ت 24952ه 13/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 10354/26/113-24206 مورخ 20/4/1380 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
در بند(1) ماده (28) آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 4992/ت 24475ه مورخ 11/2/1380 واژه (لشکری ) پس از عبارت (بازنشستگان کشوری ) افزوده می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16445
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/24
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
سازمان ملی جوانان
موضوع :