جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

ماده واحده - دولت مکلف است کلیه وجوه حاصل از فروش ذرت و سایر مواد علوفه ای که از خارج وارد شده یا می شود و به دامداران و پرورش دهندگان طیور فروخته شده یا می شود اعم از اصل و بهره آن در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد که به عنوان تنخواه گردان برای موسسات انتفاعی مربوط به امور دامپروری خود و یا از طریق پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و اصلاح نژاد دام و طیور و احداث و تکمیل کارخانه های صنایع شیر همچنین توسعه و اصلاح چراگاه ها و کشت و تهیه علوفه و بسته بندی خوراک دام استفاده کند.
تبصره 1 - نحوه پرداخت وام و بهره آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - وزارت کشاورزی مکلف است وجوه مزبور را (اعم از اصل و بهره ) ظرف 15 سال در سر رسیدهای معین به خزانه داری کل مسترد دارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1346 در جلسه روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :