جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 3630 13/3/52
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/3/52 بنا به پیشنهاد شماره 52/2300 –16059 مورخ 5/2/1352 وزارت کشور وموافقت وزارت دادگستری و دارائی باستناد ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 اصلاح ماده 2 آئین نامه قانون مذکور را به شرح پیوست تصویب نمودند . اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است . و
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

ماده 2- وجوه حاصل از محل جرائم رانندگی به مصارف زیر خواهد رسید :
1- خرید و تعمیر اتومبیل و موتور سیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری راهنمائی و بیمه آنها و لوازم و هزینه سوخت و نگهداری آنها .
2- خرید و تعمیر چراغها و علائم راهنمائی و خرید و تعمیر دستگاه کنترل مرکزی و همچنین خرید سایر تجهیزات و لوازم و اثاثیه فنی و مخابراتی و ارتباطی راهنمائی و هزینه های تعمیر و بیمه و حقوق دولتی و عوارض و هزینه حمل دستگاههای فوق و تهیه وسائل خط کشی و مواد مورد مصرف آن و هزینه برق مصرفی چراغهای راهنمائی .
3-خرید یا اجاره یا احداث ساختمان و تجهیزات محل متناسب برای آزمایش و شماره گذاری وسائط نقلیه وقسمتها ومناطق راهنمائی و همچنین هزینه تعمیر و پرداخت بهای آب و برق و سوخت مصرفی آنها و بهای مکالمات تلفنی .
4- تهیه اوراق برای آزمایش رانندگی و قبوض و اخطاریه های جرائم رانندگی .
5- تهیه وسائل آموزشی و تبلیغاتی و فیلم و هزینه استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون در جهت آموزش اصول راهنمائی و رانندگی و هزینه های آمار گیری برای امور مربوط به راهنمائی .
6- پرداخت حق التدریس و ترجمه نشریات مربوط به راهنمائی و رانندگی طبق مقررات مربوطه .
7- پرداخت حق الزحمه طبق قرارداد و هزینه های پذیرائی از متخصصین و کارشناسان ترافیک بنا به پیشنهاد اداره راهنمائی و رانندگی و موافقت ریاست شهربانی کل و هزینه پذیرائی در سمینارهای راهنمائی سالانه یک مرتبه در یکی از شهرستانها .
8- بیمه افسران و ماموران موتور سوار راهنمائی و تهیه لباس مخصوص موتور سواری برای آنها .
9- اعزام پرسنل راهنمائی و رانندگی به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزشی و ترافیک شهری و پرداخت هزینه های ماموریت افسرانی که برای آزمایش متقاضایان گواهینامه رانندگی و یا بررسی و آموزش امور ترافیک در داخل کشور اعزام می گردند.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8276
تاریخ تصویب :
1352/03/12
تاریخ ابلاغ :
1352/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :