جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 3904/7 3/6/52
تبصره ذیل به ماده 8 ائین نامه شماره 3105/7-15/5/51 کمیسیونهای مشورتی اداراه حقوقی اضافه میشود.
تبصره – به صاحب نظرای و خبرگانی که به این ترتیب دعوت می شوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد .
وزیر دادگستری – صادق احمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8335
تاریخ تصویب :
1352/06/03
تاریخ ابلاغ :
1352/06/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :