جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 10/02-402/72-34 26/9/51
آئین نامه
در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح بدینوسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را بشرح زیر اعلام میدارد:
الف – انواع اسلحه سرد جنگی
1- انواع سر نیزه قابل نصب به تفنگ
2- انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح شاهنشاهی یا مشابه آنها
ب – انواع اسلحه شکاری
1- انواع تفنگهای شکاری ساچمه زنی بدون خان و گلوله زنی با خان که قوه محرکه آنها نوعی از انواع مواد محترقه باشد .
2- انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانواران
3- انواع تفنگهای بیخان شکاری مخصوص شکار حیوانات آبزی
وزارت جنگ

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8134
تاریخ تصویب :
1351/09/26
تاریخ ابلاغ :
1351/10/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :