جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شماره 59347/ت 22418هـ 16/11/1378
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و پرداخت بخشی از بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 53409/ت 22288هـ مورخ 7/10/1378 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:
1 ـ مالکیت سهام دولتی ( شرکت سهامی شیلات ایران) نسبت به (60%) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به شرکت صید صنعتی به میزان (42%) به صندوق بازنشستگی کشوری و به میزان (18%) به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود . سرمایه دولت در شرکت سهامی شیلات ایران معادل قیمت دفتر سرمایه گذاری در شرکت صید صنعتی کاهش می یابد .
2ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند اقدامات قانونی را در مورد مالکیت سهام که طبق این تصویبنامه به آنان واگذار می شود معمول دارند.
3ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران ملزم است حسب درخواست سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست نسبت به قیمت گذاری سهام واگذار شده طبق ضوابط بورس اقدام و گزارش مربوط را به سازمانهای مذکور اعلام نماید .
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند حداکثر یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه درخواست خود را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام دارند.
4ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی مربوط به دستگاههای ذی ربط اعلام نمایند.
5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دستگاههای ذی ربط معادل مبالغ قیمت واگذاری سهام به سازمانهای فوق الذکر را که در اجرای بند«ی» تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تعیین می شود به نسبت سهام سازمانهای یادشده بابت رد دیون دولت به آنها منظور و اقدامات لازم معمول خواهند داشت .
6 ـ کلیه هزینه های مورد نیاز جهت انجام تشریفات قانونی موضوعات این تصمیم نامه به نسبت درصد سعام واگذار شده بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تقسیم خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16014
تاریخ تصویب :
1378/11/16
تاریخ ابلاغ :
1378/11/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :