جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 60878/ت 22435هـ 14/11/1378

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع ـ وزارت کشاورزی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545/ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 5/11/1378 ستاد یاد شده و به عنوان تصمیم هیات وزیرات اتخاذ شده است، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
1ـ قیمت فروش هر دستگاه تراکتور مدل(DTM_204) تولیدی شرکت مهندسی و ماشین سازی داروانا تا پایان سال 1379 به مبلغ سی و یک میلیون و پانصد هزار (31500000) ریال تعیین می گردد.
شرکت یادشده موظف است تا پایان سال 1379 با استفاده از ارز صادراتی تخصیص یافته نسبت به تولید و عرضه سیصد و بیست (320) دستگاه تراکتور مدل (DTM_204) اقدام نماید.
معاون اول رییس جمهورـحسن حبیبی
نقل از شماره 16016ـ 28/11/1378 روزنامه رسمی
شماره 57321/ت 22205هـ 27/10/1378

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16014
تاریخ تصویب :
1378/11/14
تاریخ ابلاغ :
1378/11/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :