جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 60610/ت 22440هـ 25/11/1378

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1/3/4212 مورخ 11/11/1378 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (34) قانون بودجه سال 1378 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 24574/ت 21655 هـ مورخ 2/8/1378) موقوف الاجرا گردد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16022
تاریخ تصویب :
1378/11/13
تاریخ ابلاغ :
1378/12/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :