جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 60696/ت 22453 هـ 3/12/1378
وزارت معادن و فلزات
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 12582/100 مورخ 6/11/1378 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود:
شرکت ملی فولاد ایران مجاز است تا سقف چهل و نه درصد (49%) در سهام شرکت فولاد میبدو شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان کاشان بر اساس قوانین و مقررات مشارکت نماید.
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/11/24
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :