جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 29569/ت 21764 هـ 3/12/1378

سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 2952/102 مورخ 27/5/1378 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به کلیه دستگاههای دولتی اجازه داده می شود مابه التفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و میزان دریافتی ماهانه آنها کمتر از حداقل مزد مشمولان قانون کار می باشد اعم از حق بیمه سهم کارکنان و سهم کارفرما تا سقف حداقل مزد مشمولان قانون کار از محل اعتبارات مصوب تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/12/01
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :