جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 53744/ت 22157 هـ 3/12/1378

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 11238 مورخ 30/8/1378 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عنوان فارغالتحصیلان رادیو تراپی به بند (ب) ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان (موضوع تصویبنامه شماره 6807/ت 16792 هـ مورخ 26/6/1375) اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16025
تاریخ تصویب :
1378/12/01
تاریخ ابلاغ :
1378/12/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :