جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شماره 3560 ـ ق 2/12/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه دولت به شماره 9839/21317 مورخ 1/4/1378 در مورد موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است مطابق ماده (114) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت منعکس و طی نامه شماره 7810422/م مورخ 18/11/1378 موافقت دولت با اصلاحات اعلام گردید در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 64880 7/12/1378
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی سوریه روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3560 ـ ق مورخ 2/12/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه شماره 6114 ـ هـ مورخ 6/3/1363 می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه بنا به تمایل خود به منظور تقویت روابط دوستانه و همکاریهای دائمی فیمابین دو کشور نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده 1 ـ
1ـ به دنبال توافق انجام شده بین نمایندگان بانک مرکزی سوریه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 می 1999 میلادی (23/2/1378) در مورد حساب ویژه مفتوحه به موجب پروتکل مربوط به مبادله کالا امضاء شده در تهران به تاریخ 26 اسفند 1360 مطابق با 16 مارس 1982 و پروتکل اصلاحی ماده (1) از پروتکل فوق الذکر امضا شده در تهران در تاریخ 30 بهمن 1362 مطابق با 19 فوریه 1984 و حساب مفتوحه به موجب یادداشت تفاهم به امضا رسیده در تهران در تاریخ 22 اردیبهشت 1363 مطابق با 12 می 1984 ماندهحساب بستانکار جمهوری اسلامی ایران به مبلغ فقط چهارده میلیاردو هفتادوهشت میلیون و نهصدوبیست هزار (14078920000) لیر سوریه تعیین می گردد و این مبلغ شامل کلیه تعهدات و مسؤولیتهای ناشی از پروتکلها و اسناد فوق الذکر و تمامی اصلاحات آنها می باشد.
2ـ به مبلغ مذکور در بند (1) فوق الذکر هیچ نوع سود یا کارمزدی تحت هر عنوان تعلق نمی گیرد.
3ـ در صورتی که نرخ تبدیل لیر سوریه به دلار آمریکا در کشورهای همسایه نسبت به نرخ تسعیر اعمال شده در بودجه عمومی سال 1999 (11 دیماه 1377 لغایت 11 دیماه 1378) جمهوری عربی سوریه از بیست درصد (20%) طی مدت ده ساله بازپرداخت مبلغ تعیین شده در بند (1) فوق الذکر افزایش یابد اقساط پرداخت نشده نسبت به مازاد بیست درصد (20%) فوق الاشعار در نرخ تبدیل بر اساس فرمول اعمال شده
در تعیین مبلغ اصلی مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد.
ماده 2 ـ
1 ـ مبلغ مذکور در ماده (1) این موافقتنامه به لیر سوری طی ده قسط سالانه به طور متساوی و پی در پی پرداخت می شود به گونه ای که اولین قسط آن در تاریخ 10 تیر 1378 مطابق با اول جولای 1999 میلادی و آخرین قسط در تاریخ 10 تیر 1387 مطابق با اول جولای 2008 میلادی پرداخت شود.
2 ـ حسابی تحت عنوان «حساب تسویه» نزد بانک مرکزی سوریه گشایش می یابد و به این حساب هیچ نوع بهره تعلق نخواهد گرفت و موارد ذیل در آن منظور می شود:
الف ـ مبالغ اقساط سالیانه پرداختی به موجب بند (1) این ماده .
ب ـ مبالغ مورد مصرف از طرف ایران بر طبق مفاد ماده (3)این موافقتنامه و به میزان اقساط سالیانه ثبت شده در «حساب تسویه» می باشد.
در صورتی که بخشی از اقساط سالیانه به طور کامل در سال مربوط به مصرف نرسد مقدار مصرف نشده با اقساط بعدی جمع می گردد.
ماده 3 ـ مبالغ مشخص شده در بند (1) ماده (1) این موافقتنامه متناسب با اقساط سالیانه ثبت شده در «حساب تسویه» یاد شده در بند (2) ماده (2) این قرارداد از سوی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف ذیل در جمهوری عربی سوریه استفاده می شود:
الف ـ تأمین هزینه های ذیل:
ـ خرید ساختمان جدید برای سفارت جمهوری اسلامی ایران و اقامتگاه سفیر.
ـ ساخت بیمارستان.
ـ ساخت مدرسه.
ـ مرمت و نگهداری برخی از اماکن مذهبی.
ـ هزینه دانشجویان ایرانی سرگرم تحصیل در سوریه.
ـ هزینه های داخلی زائران ایرانی (هتل ، حمل و نقل ، هزینه های فرودگاهی و غیره).
ـ هزینه های سوخت مربوط به شرکتهای هواپیمایی ایران در فرودگاههای سوریه.
ـ عوارض فرودگاهی و هوانوردی مربوط به شرکتهای هواپیمایی ایران در فرودگاههای سوریه.
ـ هرگونه هزینه های محلی دیگر.
ب ـ تأمین مالی سهم طرف ایرانی در هزینه های محلی طرح های توسعه ای است که بین دولتهای دو کشور بر اساس شرکتهای مشترک (J.V.) توافق می گردد.
ج ـ هزینه های محلی برای پروژه های سرمایه گذاری که طرف ایرانی بر طبق مفاد قوانین و مقررات جاری در جمهوری عربی سوریه انجام می دهد.
ماده 4 ـ
1 ـ بانک مرکزی سوریه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبات بانکی لازم را برای اجرای مفاد این موافقتنامه تدوین می نمایند.
2 ـ این موافقتنامه به عنوان ضمیمه یادداشت تفاهم امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در تاریخ 25 اردیبهشت 1378 مطابق با 15 می 1999 میلادی تلقی می گردد.
ماده 5 ـ این موافقتنامه در تاریخ تصویب آن به وسیله مقامات صلاحیتدار در دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ 26 اردیبهشت 1378 مطابق با 16/5/1999 در دو نسخه اصلی با زبانهای عربی فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان هستند و در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق با طی مراحل ماده (114) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج نامه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28 آذر ماه یکهزارو سیصدو هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16030
تاریخ تصویب :
1378/09/28
تاریخ ابلاغ :
1378/12/15
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :