جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

شماره 65562 / ت 21734 هـ 7/12/1378

وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1307 ـ 8/17 مورخ 24/5/1378 وزارت نفت تصویب نمود:
ماده 6 اساسنامه سازمان خدمات هلیکوپتری (موضوع تصویبنامه شماره 65514 / ت 668 مورخ 19/9/1367) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6 ـ سرمایه سازمان مبلغ هشت میلیاردو دویست میلیون (8200000000) ریال است که به هشتصدو بیست هزار (820000) سهم ده هزار (10000) ریالی تقسیم شده است و کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و غیر قابل انتقال می باشد.
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16030
تاریخ تصویب :
1378/12/01
تاریخ ابلاغ :
1378/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :