جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

شماره 53140/ت 355 - 21/4/1368
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1368 تصویب نمودند:
در موارئیکه مراجع قضائی حکم به پرداخت سکه پاداش پایان 62 و 63 داده یا بدهند رعایت محدوده زمانی موضوع تصویبنامه شماره 37256 مورخ 26/7/1365 الزامی نیست .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
129226
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/04/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :